Lockdown ot Natun Clint ok Sudilu (লকদাউনত নতুন গ্ৰাহকক চুদিলো)

Lockdown ot Natun Clint ok Sudilu (লকদাউনত নতুন গ্ৰাহকক চুদিলো)
Hi friends Moi Sameer aponalokar osarat aku ghuri ahilu. Aponakoke tu jane a moi part time callboy r kam karu. Agote o moi story likhisu Asomiya Jouno Galpot. Mor Khurimak Garbhabati karilu kane pale coment kari janabo.

Mor agor clint bilak or lagat pare month ot 3-4 bar Hair kare. Aitu mor natun kahini. jitu lockdown or majote ghatisil. Mor Lingor size 7″. Kahini tu tatear jatea Gotai Indiat Lockdown soli asil. Lock down or 10-12 jowar pisat adin gadhuli mor tat maiki ajoni a phone karile ru sudhile tumi sameer niki? moi kalu hae moi sameer. Taikale moi sangita. Tar pisat maiki joni a fankly direct xudhile j mok lagise aponak. paribo ne moi o ako navaba k parim buli kalu. Taea kale j moi tumak ph kari janam katea ru kot ahibo lage. Taneke kowar pisat phone tu cut kari dile.


Tar pisat mor ata a murot kheli thakil j lockdown or majat kanek kot jam. karan kuno kato olabo nowara abasth asil. Tankek Vabi vabi dudin pisat xai number tur a ph ahil ru kale j 6ta bazat ahiba ru moi address tu pathai asu.

Mazar katha tu hol j address tu jatea ahil tatea moi gam palu j t Sangitar Ghar Farmcy akhan or pispinor Building tut. Moi o akhan purana Dr. or prescription loi  thik 6 ta bazat powa k sangita hator gharat galu. Ghar gaoi door bell tu bajalu ru ajoni bahut dhuniya maiki darja khan khuli dile. moi confirm karar karane xudilu Apuni Sangita niki? Tai o  kale hae ru moi jodi vul kara nai apuni Sameer. Moi oh buli kowar pisat Sangitai darja khan mari dile ru ami room ot xumalu. Ro ot xumai a tai mok jor ot xaboti dharile ru kiss karibo dharile. Moi tatea kalu gharat kuno nai niki.?

Sangitai kale mor husband out of india t thake Dubait. Tat engineer. Atea tu lock down a hoi gol so ahibo para nai. Ru katea ahibo pare atea loi gm powa jowa nai. Tumi eat 2din mok satisfied karibo lagibo. Aitu request buli navabiba. Aitu order.
Moi o hahi mari kalu apuni jank a bisare tanke habo miss Sangita. Tar pisat tai mor oporat jopiai paril ru pagal or dare kiss karibo dharile. Atea ami duiotai ata a antor bukur majot thakotai ami bedroom jai palu.
Moi sangitak bisanat bagarai dilu ru tair oporat a xui parilu.sagitai tair bus khan laribo dharile ru mor o lingo dal tan hoi lohar nisina hol. Moi tatea sangitak grown or oporare a tair piyah kaita tipibo dharilu. Sangitar anumanik size 34-30-36 habo.

Tar pisat moi taik bisanar para uthai ani sofat bahai dilu. Atea loike kintu amar kiss bandha howa nasil. Tar pisat moi sangitak gotai ga tut a kiss karibo dharilu. Jikhini ajoni unsatisfied maikik lage thik tanedare.kateaba jodi dingit kateaba navait.
Moi jimane talaloi kiss kari goi asilu tatea tai grown tu khuli dile. Moi sai a thakilu taik. Net or black colour or bara panty pindhi asil. Tar pisat tai mor sola khuli dilu ru ru pent tu o tani tani khuli dile. Tar pisat sangitai jatea mor underwear tu khuli dile tatea mor lingo tu 2min mn pagalor dare sai thakil. Tar pisat tai loingo tu laribo dharile mor bahut val lagisil. Tair komal komal hat dhukhanere jatea mor lingo tu hatot loi hat marar nisina kari asil.
5min mn samay lingo tu lari tai lingo tu mukhat lale ru suhibo dharile. Moi o tatea tair bra ru penty khuli dilu ru tair piyah duta laribo dharilu. Tar pisat tair bus khan laribo dharilu. Tar pisat moi jatea tair bus ot hat dilu tai rabo nowara hol aru ami 69 position ot ahilu ru moi tair bus khan ru tai mor lingo tu supibo dharile.

Sangitar Bus or gandhoi mok pagal kari disil ru mor o bahut vl lagisil supi. 15 min man supar pisat sangitar pani olal ru moi gotai khini saleki saleki khalu ru kisu samay pisat mor o olabo r samai hol ru mor gotai birjo sangitar mukhat a ari dilu. Tai mor lingo tu saleki saleki safa kari dile aru sangita mor ga r oporat xui paril. Kisu samay pisat ami ru kiss kara start kari dilu ru Mor lingo tu hatot loi sangitai lahe lahe ru khara kari dile.
Sangitai mor kanor osarat ahi kale ru moi nuaru tumar mota dighal lingo tu mor bus ot xumai dia. Moi tatea sangitak kalu ” G adakh Maharani” ru ami misanary position ot ahilu ru tair bust lingo tu lagai lahe lahe dhakka dibo dharilu. Tar pisat lingo tu a o sangitar bus ot nijor thai banai lale ru tai sioribo dharile. Moi tatea tik xudhilu eman j dupf paisa agote suda nai niki. Tai kale mor kutta husband tu a mok sudibo time a napai.

Tar pisat moi jorat dhakka d mor gotai lingo tu tai bus ot xumuai dilu tair siorile ru sakure pani olai gol. Kisu xamai tai mok jorat xaboti dhari thakil. Tar pisat jatea tair bikh tu kamil tatea moi taik kalu j apunak moi gotai xukh dim ai 2dinot ru aru ai suda sudi apuni katea o paharibo noware. Tar pisat moi lingoto tu olop uliai anilu ru lahe lahe uliowa xumusa karibo dharilu. Tai mukhere xabdo karibo dharile. Tair kamuk xabdo bore mok ru uttejito katibo dharile.
Prae 20min man sex karote tai dubar pani arile. Ru jatea mor olabo xamay hol moi sangitak kalu. Tatea sangitai kale ” Maharaj moi aponar Amrit pan karim”. Moi palam narai mor lingo tu uliai ani tair mukhat dilu. Almost 2min man time olop olop k moi sangitar mukhat mor birjo arilu ru mor adha khara lingo tu tair bus ot xumai dilu. Amar tatea bahut vagar lagisil ru tair bust mor lingo xumak xuma k a ami tuponi ahi galu.
Prae 2ta mn Bajat mor xarir ot kiba anuvab karilu. Jatea a moi saku malilu sangitai a mor lingo tu saleki asil. Moi kalu ki hol medam ? Aru karibo mn goise niki. Sangiti kale goise to suda na please. Tatea a ami ru sex start karilu. Ami baleg baleg position ot bahut time sex karilu ru pare 5 ta mn bazat ami sex kari kari ako kapur nahowa k a xui galu.

Ratipua 11 tat sangitai sar pale ru mok o jagai dile. Aru ako kapur nahowa K a uthi gol. Tatea moi kalu j gharar kam kara manuh jodi ahe. Tatea sagitai mok manat kari dile j lockdown soli ase so kuno manuh koto nahe. Sakalore sutti soli ase. Gatike ai dudin  tumi moi ru amar suda sudi bahire ako nai. Misate kio kapur pindhibo lage. Moi tatea thik ase buli kalu ru sangitai breakfast banabo gol. Bareakfast karar pisat next day breakfast kara loike ami bahut bar sex karilu.